libre
- pu. gratis, walang bayad, bigay

aklatan
- png. librerya

alpas
- pu. kalag, kalas, nakawala, tanggal, libre

kalibre
- pu. galing, buti, tayog, giting

layaw
- png. laya, libre, pagsunud-sunod

malaya
- pu. nagsasarili, libre, independyente

bilang
- png. numero, kailanam

impiyerno
- png. lugar sa kabilang buhay na pinupuntahan ng masama sa lupa

sero
- png. wala, walang bilang

laktaw
- png. pagbilang na may naiwan, bagay na hindi napasama sa bilang

kuteho
- png. talaan ng bilang ng nanalo sa loterya

kulong
- pd. sa likop, kubkob, papalibutan, nababakuran, bilanggo

kilay
- png. balahibo sa itaas ng magkabilang mata

katuusan
- png. sapat na bilang

karsel
- png. kalaboso, bilangguan, piitan, bilibid, kulungan, presuhan

kamagong
- png. kahoy na nabibilang sa unang grupo

kalaboso
- png. bilangguan, piitan, presuhan, kulungan

isyu
- png. punto, bilang, pinagtatalunan, lathala, labas

akibat
- pu. suot o taglay, bilang sagisag, simbolo

humigit-kumulang
- pa. maaaring labis o kulang nang kaunti sa bilang

enkarselasyon
- pd. pagpipiit, pagbibilanggo, pagbibilibid,pagkakarsel

dipa
- png. pagkaunat ng dalawang kamay sa magkabilang panig

dami
- pu. kantidad, malaking bilang

bilibid
- bilangguan, ikid, pulupot, likaw

bilanggo
- png. preso, bihag

bihag
- png. bilanggo, preso, dakip, huli